Paano magbukas ng mutual fund para masimulan ang pag-iinvest

Client suitability assessment

Ginagamit ang client suitability assessment form upang maintindihan mo kung anong klaseng investor ka base sa iyong mga investment objectives, risk appetite, cash flow at iba pang mga impormasyong may kinalaman sa iyong pagiging investor. Tinatawag din ng ilan ang client suitability assessment bilang investor risk profiling questioannaire.

Nakasaad sa form na hindi ito komprehensibo pero makakatulong na rin para magkaroon ka ng general idea kung anong investment ang iyong kikilingan.

Base sa mga isinagot mo, gagamitin ito ng mutual upang ipakita sa iyo ang iba’t-ibang klase ng investment products na angkop sa iyong pangangailangan. Habang wala namang naitatakdang tamang sagot sa mga katanungan, mahalaga na makatotohanan ang pagsagot sa client suitability assessment form.

Para sa akin, mahalagang magkaroon muna ng financial plan at intindihin ang financial goals bago sumabak sa pag-iinvest sa mutual funds. Ito kasi ang magiging guide mo sa iyong investment objectives.

Tandaan ang prinsipiyo ko: “Your investments should match your financial goals.”

Investment application form

Sa investment application form ilalagay ang iyong unang investment. Ito rin ang form na gagamitin kung magdadagdag ng investment

Minimum investment amount

Nakasaad sa website ng mga mutual fund companies kung saan pupuwedeng magbigay ng deposit para sa investment mo sa kanila. Maari mo ring tawagan ang kanilang customer care centers upang tanungin kung papaano ito gagawin.

Ang pinakamababa kong nakitang kinakailangang minimum na investment amount sa mutual fund ay PhP1,000. Maari mo itong dagdagan ng anumang oras mong naisin.