was successfully added to your cart.

Cart

Paano mag-sign-up at magkaroon ng account sa (L)Earning Wealth with Sir Vince gamit ang inyong E-mail account?

Email 2 Welcome sa (L)Earning Wealth Online Course with me, Sir Vince.

Upang makapag-sign-up at magkaroon ng account sa (L)Earning Wealth with Sir Vince, pumunta sa courses.vincerapisura.com.

Email 3 Dadalhin kayo nito sa website ng (L)Earning Wealth Online Course. I-click ang “Login” button.

Email 4 May lalabas na pop-up window na naglalaman ng mga options ng pag-sign-up at pag-log-in. I-click ang “Sign Up” button.

Email 5 Dadalhin kayo nito sa registration page. Ilagay ang inyong mga detalye sa registration page at siguraduhing papasa ang inyong password sa requirement.

Email 6 Pagkatapos makumpleto ang inyong mga account details, i-click ang “Complete Sign Up” button.

Email 7 A new page will appear na nagsasabing successful ang inyong paggawa ng account at nagbibigay ng instruction sa pag-activate ng inyong account. Kinakailangan ninyong i-activate ang inyong account mula sa e-mail na pinadala sa inyo. Check your email for this.

Email 8 Hanapin ang e-mail mula sa (L)Earning Welath na may subject na “Activate your account”. Ang e-mail na ito ay naglalaman ng link upang matapos ang activation ng inyong account. I-click ang link na ito.

Email 9 Magbubukas ang isang tab o window na naglalaman ng activation key na automatic na ibinibigay. I-click ang “Activate” button.

Email 10 Dadalhin kayo nito sa inyong dashboard kung saan sinasabing ang inyong account ay active na.

Email 11 Matapos nito, maaari na kayong bumalik sa home page ng (L)Earning Wealth upang mag-register at magbayad sa course na inyong napili.

(L)Earn how to take charge of your finances with me at lagi nating tatandaan, ang pagyaman ay napag-aaralan!

 

 

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: