was successfully added to your cart.

Cart

Life Insurance Not for Estate Tax

By September 1, 2018 Insurance

Usapang Pera Season 3 Micro-episode 01

“Totoo bang insurance dapat ang gamit para may pambayad sa estate tax?”
“Inamyendahan ng Section 23 ng TRAIN law ang Section 86 ng Tax Code kung saan:”
“Ang dating tax rate  sa mga estate na higit 200,000 ay papatawan ng 5-20% buwis. Ngayon ay 6% flat na lamang. Dahil sa train law, ang dating tax exempt na halaga ng bahay ay 1 million pesos, ngayon 10 million na lang. Ang dating 1 million na standard deduction sa estate, ngayon ay 5 million na.”
“Sa mga datos na ito, sa palagay ko, 99% sa mga Filipino ang hindi nangangailangang gumamit ng insurance para pambayad sa estate tax dahil mas mababa ang mga ari-arian o estate ng karamihan.”
“Kung ikaw naman  ay kabilang sa mapalad na 1% na may malaking estate o ari-arian, utang na loob, maging makabayan at bayaran ang 6% na estate tax”

vincerapisura.com


2 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: