was successfully added to your cart.

Cart

Kung akala mo insurance ang education plan, basahin mo ito

Education plan, memorial plan at pension plan, ang mga financial products na ito ay kadalasang napagkakamalang insurance. Hindi ito insurance products. Ang tawag sa mga ito ay pre-need plans.

Malaki ang kaibahan ng insurance sa pre-need plan.

Ang insurance ay nagbibigay ng proteksyon sa mga panganib o emergencies—insurable event—tulad ng pagkakasakit, aksidente, sakuna, kalamidad at pagkamatay. Ang pre-need naman ay financial product para paghandaan ang mga bagay-bagay o plano sa buhay.

Parehong ang Insurance Commission ang may regulatory powers o nagbabantay sa mga kumpanyang nagbibigay ng insurance at preneed products. Kadalsan kasing may insurance at preneed products ang insurance companies kaya napagkakamalang insurance din ang mga pre-need plans.

Pre-determined period versus uncertain time

Ang isang malaking pinagkaiba ng pre-need sa insurance ay ang panahon. Sa insurance ang insurable event ay hindi natin alam kung kailan mangyayari. Sa pre-need, pre-determined ang period kung kailan ibibigay ang garantisadong kita o benefit.

Samakatuwid, alam natin kung kailan makukuha ang benefit sa preneed at hindi naman natin alam kung kailan natin ito makukuha sa insurance. Ito ay dahil hindi natin alam kung kailan mangyayari ang insurable event samantalang sa preneed ito ay napagpa-planuhan.

Halimbawa, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay (insurable event) pero alam mo kung kailan magko-kolehiyo ang anak mo. Ganoon din sa pagkakasakit kumpara sa kung kailan magsisimula mag-pension.

Sa preneed maari mong mapili kung kailan mo gustong makuha ang benepisyo o returns.

Fixed benefit

Sa insurance, kung mangyari ang insurable event, alam kung magkano ang matatanggap na benepisyo. Sa maraming preneed, nakasalalay ang kung magkano ang matatanggap kung magkano ang halaga ng plano sa presyo nito sa hinaharap.

Halimbawa sa educational plan ng 8 years old mong anak, ang pangako ay babayaran ang tuition ng iyong anak kapag siya ay tumuntong ng kolehiyo paglipas ng sampung taon. Kapag 18 na ang anak mo, hindi natin talaga alam kung magkano na ang tuition sa mga panahong iyon.

Dahil sa mga pangakong ganito mabilis nabenta ang mga preneed plans. Pero ito rin ang dahilan ng kanilang pagsasara dahil ang katotohanan, mas mabilis ang pagtaas ng bilihin, tulad ng edukasyon, kaysa sa kita sa investment ng mga preneed companies.

Kaya ngayon, marami sa mga preneed products ay nangangako na lang ng fixed returns upang maiwasan ang mga pangakong hindi kayang matustusan sa hinaharap.

Learn to invest

Kung titingnan, sa aking opinion, sa panahon ngayon mas maiging ikaw na lang mismo ang mag-invest kaysa kumuha ng preneed dahil mas malaki ang kikitai sa kung ikaw mismo ang mag-invest kaysa ipaubaya ito sa mababang kita ng preneed plans.

Ang sikreto ay turuan ang sariling mag-invest para mapalago ang pera para sa mga pinagpa-planihan mo tulad ng retirement at pagpapaaral sa mga anak.

vincerapisura.com


5 Comments

 • Lina casinillo says:

  Ang sa akin pre need kami ng nanay ko sa permanent plan 2012 pa ang due fully paid tapos nag close ang permanent plan 5 years na. kami pabalik2 sa insurance commission until now wala pa din balita, makukuha ko pa ba yan sir Vince mag retire na ako next year sa work ko.

 • Elizabeth says:

  My Pacific PepStar preneed plan disappeared into thin air on its 13th year when it would have been available for my kid’s college education on the 16th year. Imagine my disappointment?!😳😩 They returned 9% of my investment as “pampalubag-loob” but I’m absolutely aghast to the system that governs this Pacific (and other insurance companies for that matter) that seemingly end scot-free of liabilities to hundreds, if not thousands, of middle class parents who have nothing but hope that they could be financially free once their children start college education 😔

 • reshiel says:

  this is true.based on my experience I’m having a problem getting my yearly pension in one insurance company.

  Last year, Insurance Commission helped me. but now, the commission didn’t reply to my grievances.

  Anyways, it is better to invest the money that we earned. mas malaki kikitain kesa invest sa insurance company.

  my opinion only.

 • Faye says:

  So, whats the most sound investment ?

Leave a Reply to reshiel Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: