was successfully added to your cart.

Cart

Housing interest rate: Pag-IBIG versus commercial banks

By March 30, 2018 Loans, Pag-IBIG

Depende.

Based sa interest rates ng mga housing loans ng commercial banks na nakalap namin noong May 27, 2018, kapag ang home loan ay balak bayaran in less than five years mas mababa interest rate ng ilang commercial banks.

Kapag ang home loan naman ay balak bayaran ng higit pa sa five years, mas mababa ang interest rate ng Pag-IBIG.

Interest Rate for Housing Finance
As of May 27, 2018

Kung susumahin, competitive na ang interest rate on home loans ng Pag-IBIG kumpara dati, sa less than five years na loan term. Ito naman ang leading in terms of interest rate kapag ang loan ay greater than five years.

Government versus commercial rates

Pero para sa akin, ang pinakamagandang feature ng Pag-IBIG loan ay may limit ito sa interest rate na maaari niyang itaas sakaling magkaroon ng economic crisis. Ayon kay Jose Marallag, isang empleyado ng Pag-IBIG, hindi tataas ng 2% ang dagdag na interest sakaling may spike sa interest rate.

Ito ang bentahe ng isang government program. Ang mga commercial banks kasi ay pegged sa market. So kung biglang tumaas ang interest rate at kinakailangang magdagdag ng 10% per annum, halimbawa. Maaari nilang gawin ito.

Nangyari na ito dati noong Asian Financial Crisis. At dahil long term karaniwan ang home loan, mas maganda kung may ganitong proteksyon sa PagIBIG home loan.

Pag-IBIG interest rate

Ang interest rate ng Pag-IBIG ay nakabatay sa tinatawag nitong Fund Full Risk-Based Pricing Framerwork. Ito ay mare-reprice base sa napiling repricing period ng borrower.

Kapag ang loan release ay on a staggered basis ibinigay, ibig sabihin, hindi minsanan ang pagkabigay nito, tatakbo pa rin ang interest simula sa una o initial release of proceeds hanggang sa huli, final o full release ng loan proceeds.

Socialized housing

Ang Pag-IBIG lang ang may socialized housing program sa buong bansa na nakapagbibigay ng subsidized interest rate para sa mga miyembro nitong kumikita ng hanggang minimum wage lang. Ito ay nasa 3% per annum lang. Napaka-abot kaya at nararapat para sa mga kababayan nating hirap sa buhay at nagnanais ng maayos na tirahan.

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: