was successfully added to your cart.

Cart

Financial stabilization stage

By November 19, 2017 Financial Plan

Ang ikaapat na financial life stage ay ang financial stabilization stage. Sa stage na ito, karamihan sa iyong mga gastusin ay saklaw na ng iyong passive income. Iminumungkahi ko na dito ay i-akyat mo na ang iyong portfolio sa higit na siguradong investments lalo pa’t tumatanda ka na. Kapag matanda ka na, mas mababa na ang risk tolerance kaya’t para maging sigurado kailangan na ang iyong portfolio ay makapagbibigay sa iyo ng passive income nang hindi ka malalagay sa alanganin.

vincerapisura.com


One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: