was successfully added to your cart.

Cart

Emotions na Sagabal (Part 2)

By December 21, 2017 Financial behavior

Usapang Pera Season 2 Microepisode 10

“Gamitin ang mga negatibong emosyon bilang inspiration and motivation para patunayan ang sarili.”

“Ang GUILT palitan ng MALINIS NA KONSENSYA. Alalahanin mong hindi mo responsibilidad ang lahat. Ang una mong responsibilidad ay ang sarili mo.”

“Ang HIYA gawing KARANGALAN. Kailangang tanggapin at mahalin natin ang ating sarili. Magsumikap para makagawa ng mga bagay na ikararangal mo.”

“At ang INGGIT palitan ng pagiging KONTENTO. Sanayin natin ang ating sariling maging masaya sa mga simpleng bagay. Alamin kung paano nakamit ng kina-iinggitan mo ang narating niya kaysa sa kung ano ang narating niya.”

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: