was successfully added to your cart.

Cart

Ang Pag-IBIG

By September 6, 2018 Loans, Pag-IBIG

Usapang Pera Season 2 Microepisode 05

“Ang PAG-IBIG ay ang national savings and affordable housing program ng gobyerno.”

“Ang halaga ng bahay mo ay hindi dapat lalagpas sa tatlong taong katumbas ng iyong income.”

“Dapat maka-ipon din ng twenty percent na downpayment para sa bahay kung balak mong kumuha ng housing loan.”

“Mas maganda kung ang monthly amortization ng housing loan mo ay hindi lalagpas sa twenty percent ng monthly income.”

“Pilitin ding bayaran ang housing loan sa loob ng dalawampung taon.”

“Mas maikli, mas maganda.”

 

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: