Praktikal bang magpatayo ng bahay kung ako ay OFW?

Depende sa pamilya mo at kung gaano mo pa katagal balak maging OFW. 

Ito ay madalas na tinatanong sa akin kapag ako ay nasa abroad. Naglipana kasi ang mga nagbebenta ng real estate properties abroad dahil alam ng mga real estate companies na malaki ang disposable income ng mga OFWs. 

Dahil malaking halaga ang involved sa pagbili ng bahay – condominium man ito o house and lot – huwag maging padalos-dalos. Tingnan ang iyong financial plan at gamitin itong basis sa iyong desisyon. 

Nagre-renta ang naiwang pamilya sa Pilipinas. 

Ang pagkakaroon ng bahay ay isa sa top three financial dreams ng mga OFWs ayon sa aming pananaliksik. Sa katunayan, isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo naga-abroad. 

Maiging bumili o magpatayo na ng bahay kung ang naiwang pamilya sa Pilipinas ay nagrerenta. Sundin ang mga panuntunan ko sa pagbili ng bahay.

“Guide in buying a house”

“Ang 3-20-20-20 housing loan rule”

I-target na ang rental expense na ginagastos ngayon ay mas mataas kaysa sa magiging loan amortization kung kukuha ng housing loan. 

Immediate family or extended family?

Alamin kung kanino ang balak na ipapatayong bahay. Kung ito ay para sa immediate family, magandang desisyon ang bumili o magpatayo na ng bahay. 

Ang immediate family mo ay ang asawa o partner mo at mga anak ninyo. Ang mga magulang, kapatid at iba pang mga kamag-anak, para sa akin ay extended family na. 

Kung para sa extended family, magisip-isip nang mabuti. Siguraduhing ang pagbili ng bahay para sa kanila ay hindi sasagabal o hahadlang sa mga financial goals mo. 

 

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: