Mga tips sa paggawa ng savings plan

Upang mapatatag ang decision mong mag-save, dapat kaya mong matukoy ang pinagkaiba ng pangangailangan (need) at kagustuhan (want). Ang mga pangangailangan ay mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay at mamuhay sa lipunan.

I think you will agree with me na ang ang pagkain, tirahan, pananamit, kalusugan, at edukasyon ay mga pangangailangan. Ang mga kagustuhan o wants naman ay mga bagay ginagawang komportable at maginhawa ang buhay.

Wala namang masama sa pagkakaroon ng mga kagustuhan o wants. Nagiging masama lamang kapag dinadaig ng kagustuhan ang pangangailangan at namimiligro na ang pinansyal na seguridad.

Kung mamamatay ka dahil wala ka nito, malamang ay pangangailangan ito. Kung maipagpapaliban mo ang pagkakaroon nito, malamang ay kagustuhan ito.

Sa mga training, tinatanong ko ang mga participants kung ang bakasyon ba ay pangangailangan o kagustuhan. Sumisiklab ang masiglang pagdedebate at halos lagi ay sasang-ayon sila’t igigiit pa na ang bakasyon ay isang kagustuhan.

Inaanyayahan ko silang ilarawan ang sarili nilang nagtatrabaho nang dire-diretso sa loob ng sampung taon, walang tigil-tigil at walang bakasyon. Buhay pa kaya sila matapos ang sampung taon?

Magtatawanan sila’t matatauhang pangangailangan ang pagbabakasyon. Ang totoo niyan, ang mga ibinebentang produkto at serbisyo sa ngayon ay parehong may component ng kagustuhan at pangangailangan.

Kapag naririnig mo ang salitang bakasyon, inilalarawan mo ang sariling mong nasa duyan sa ilalim ng puno ng niyog, nagbabasa sa tabi ng dagat o tinatamasa ang anumang maluhong gawain tulad ng mga iyon.

Bihira nating maisip na ang bakasyon ay puwede rin namang balikang biyahe lang sa labas ng Maynila para lang makahinga sa trabaho, o manatili lang sa bahay para makapag-relax. Nakalilito tuloy tukuyin ang mga pinagkaiba ng pangangailangan at kagustuhan.

Lagyan ng halaga ang needs at wants

Ang technique ko dyan, naglalagay ako ng value o halaga para sa pangangailangan (need); anumang sosobra dito ay kagustuhan o want na. Mahalaga ito dahil kailangan mong tandaang dapat sustentuhan ng iyong active income ang iyong mga pangangailangan, at ang passive income naman, ang iyong mga kagustuhan. Malaki dapat ang epekto nito sa paggagawa ng iyong savings plan.

 

 

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: