May “K” ka na ba magpautang?

Hindi lahat ng tao ay may “K” magpautang. Madalas nagpapautang sila dahil sa pressure ng nangungutang o kaya simple lang, hindi nila alam ang mga pre-requisites upang magkaroon ng K na magpautang.

1) May financial plan

Kung wala kang financial plan, wala kang “K” magpautang. Hindi mo pa nga napag-iisipan ang financial future mo tapos ang bibigyan mo ng pansin at resources ay problema ng iba sa pera.

Gumawa muna ng financial plan at siguraduhing naaabot mo ang mga nilagay mong mga financial goals dito bago magpautang.

Paano gumawa ng financial plan.

2) Adequate insurance coverage

Ang una sa checklist na dapat magkaroon ka bago magpautang ay sapat na insurance coverage. Bago magpautang sa iba, siguraduhing protektado ka sa sakuna at iba pang emergencies.

Para sa mga may dependents, ang insurance coverage mo ay dapat katumbas ng 10 taong kita. Kung wala naman, tatlong taon lang. Huwag ding kakalimutang kumuha ng health insurance.

3) Emergency savings

Ang emergency savings ay ginagamit natin para sa, oo nahulaan mo, para sa emergency. Ito ay nakalaan para sa mga bagay na hindi inaasahan.

Katumbas dapat ng siyam na buwang suweldo ang iyong emergency savings at nakalagay ito sa ultra safe savings account na madaling ma-withdraw.

Para ganahang mag-ipon, basahin ito.

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: