Interest rate ng housing loans sa Pilipinas

Sa aming pananaliksik, ito ang umiiral na interest rate para sa pabahay dito sa Pilipinas.

Makikita sa table sa ibaba na ang Pag-IBIG ang nagbibigay ng pinakamababang interest para sa loans na may more than five years na loan term. Subalit hanggang 6M lang ang maaring makuhang loan amount dito.

Ang Community Mortgage Program naman ay nagbibigay ng parehong 6% per annum kahit na anong bilang ng taon ang loan term. Dahil ito ay pabahay para sa mahihirap.

Interest Rate for Housing Finance

Financing Institution Interest Rate Per Annum
1 2 3 4 5 6-10 11-15 16-20 25 30
Private Financial Institutions
BDO 5.50 6.50 6.50 6.88 6.88
BPI 5.25 6.00 6.25 6.88 6.88 8.50 9.50 11.50
China Bank 6.00 6.50 6.50 7.00 7.00 9.00
MetroBank 5.50 6.25 6.25 6.88 6.88 8.50 10.50
PNB 5.75 6.50 6.50 6.75 6.75 8.50 10.25 10.75
PS Bank 6.00 6.50 7.00 7.50 7.50 8.50 9.25 9.75 9.75
RCBC 7.70 8.42 8.42 8.78 8.78 11.29 11.77 12.25
Security Bank 5.25 6.25 6.25 7.00 7.00 8.00 9.00
Union Bank 5.50 6.50 6.50 7.50 7.50 9.50 10.5
Government Financing
PagIBIG 5.50 6.50 6.50 7.27 7.27 8.04 8.59 8.80 9.05 10.00
CMP* 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

* Community Mortgage Program

vincerapisura.com


2 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: