Usapang Pera Season 2 Microepisode 17

“Ito ang mga gabay sa pagkuha ng car loan.”

“Kung gagamitin sa negosyo, dapat kailangang kayang bayaran ng business.”

“Kung gagamiting pang personal, kailangang ang amortization ay mas mababa kaysa sa gagastusin kung ikaw ay magco-commute.”

“Kung hindi, dapat ito ay galing sa passive income.”

“Kailangan ding mabayaran ang car loan sa loob ng tatlong taon.”

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: