Budgeting para sa mga kumikita ng minimum wage

Sino ang mga kumikita ng minimum sa Pilipinas? Sila ang mga kontrakwal na sales lady sa mall, service crew sa mga fast food chains, drivers, messengers, janitor na empleyado sa mga korporasyon atbp.

Iniulat ng Philippine Statistics Authority na noong Enero 2015, 57.8% ng mga nagtatrabaho sa Pilipinas ay kumikita na minimum. Kaya’t napakatugma ng 5-10-20-60 budget rule sa kanila.

Ipinapalagay ko na ang mga employers ng mga kumikita ng minimum wage ay nagbabayad ng mga benepisyong tulad ng PhilHelath, kontribusyon nila sa Social Security System (SSS), gayundin sa PAG-IBIG, at ang 13th month pay.  Isa pang isinabatas ay ang hindi na kailangang magbayad ng income tax ang mga kumikita lamang ng minimum wage.

Nakakatulong ang mga ito para sa mainam na financial plan nila.  Karapatan ng mga kumikita ng minimum wage ang magamit ang mga benepisyo, at maaari nilang idemanda ang kanilang mga employers sakaling ipagkait sa kanila ang mga benepisyong nabanggit.

Mapaparusahan ang mga employers na hindi sumusunod sa itinakda ng batas.

Magkakaiba ang minimum wage rates depende kung saang rehiyon ka sa Pilipinas nagtatrabaho.  Para makita natin, gagamitin natin ang daily minimum wage rate sa National Capital Region na P466.  Ang average working days sa isang buwan ang karaniwang ginagamit para kalkulahin ang monthly minimum wage rate na 22.25 days.  Lalabas na P10,368.50 ang suweldo kada buwan kung gayon.  Ilagay na natin sa P10,500 para sa mas madaling computation.

Kung ilalapat natin ang budgeting rule sa mga kumikita ng minimum wage, magkakaroon siya ng budget na P525 para sa insurance, P1,575 para sa ipon, P2,100 para sa mga bayaring utang o investments at ang natitirang P6,300 para sa mga gastusin.  Ang table sa ibaba ay nagpapakita ng aplikasyon ng 5-15-20-60 budgeting rule sa monthly gross income na P10,500.

Table 5. Halimbawang Budget Para sa Mga Kumikita ng Minimum Wage

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: