Budgeting para sa mga empleyado sa middle-to-top-management

Karaniwang mas malaki ang sahod ng mga empleyadong nasa middle-to-top management. Ito ang kanilang biyaya at sumpa.

Malaki nga ang kanilang sahod, pero ginagastos din nila ang halos lahat – kung hindi man lahat talaga – nito.

Tingnan natin ang budget ni Richard, 41 anyos, isang BPO professional na sumasahod ng Php50,000 kada buwan. May asawa at apat na anak si Richard. Lahat ng kanyang mga anak ay mas bata sa 21 taong gulang.

Ipinapakita ng sumusunod na talahayanan kung paano dapat ayusin ni Richard ang kanyang budget.

Table 9. Sample Budget ng Empleyadong nasa Middle-to-Top Management

Insurance

Ang pamantayan para sa insurance coverage kapag meron kang mga dependents ay sampung beses na katumbas ng iyong sinasahod kada taon. Sa kasong ito, kailangang bumili si Richard ng insurance na katumbas ng Php6 na milyon.

Iminumungkahi kong term insurance lamang ang bilhin nang makatipid. Sa edad ni Richard, magbabayad siya ng mga Php10,000 hanggang Php15,000 kada taon para sa term life insurance na nagbibigay ng face amount na Php6 na milyon.

Maaaring gamitin para bumili ng medical insurance, bilang pandagdag sa PhilHealth. Nais kong idiin ang pagbibili ng medical insurance at hindi mga produkto mula sa Health Maintenance Organization.

Karamihan ng mga employer na may kakayahang magpasahod nang malaki ay nakapagbibigay rin ng mga benepisyong pang-seguridad o insurance benefits sa mga empleyado nila. Kung walang ibibigay na benepisyong pang-seguridad, si Richard na mismo ang dapat bumili ng sarili niyang insurance coverage.

Kung hindi sapat ang coverage ng benepisyong pang-seguridad na ibinibigay ng kumpanya o employer, kailangan lang ni Richard bumili ng insurance coverage na maidadagdag doon sa manggagaling sa kumpanya o employer. Puwedeng huwag nang bumili ng life at medical insurance si Richard kung sapat na ang ibinibigay na insurance coverage ng kumpanya para sa kanya at sa kanyang pamilya.

Ang halagang inilaan para sana roon ay maaari na ngayong idagdag sa budget para sa pang-araw-araw na gastusin.

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: