4. Match financial goals with source of income

Matapos magkaroon ng budget, kinakailangan na itong hanapan ng mapagkukunang kita o source of income. Mayroon tayong tatlong klase ng source of income –trabaho (employment), negosyo at investments.

Halimbawa, sa retirement financial goal, maaring pagkunan ang SSS at rental property ang bahagi nito na tutustos sa pangaraw-araw na pangangailangan.

Mahalaga na matutong mag-invest nang maaga dahil ito ang isa epektibong paraan ng pagkakaroon ng karagdagang kita. Ganun din sa pagnenegosyo. Ang pinkamaigi ay maglaan ng bahagi ng suweldo sa pagtatrabaho para sa pagi-invest o kaya naman ay sa negosyo.

Sa aking 5-15-20-60 budgeting rule, 20% ang pinapayo kong ilaan para dito. Maari niyong mapanood ang aking budgeting rule sa link na ito.