Pangangasiwa sa mga Loan

Mapapalaki mo ito sa pamamagitan ng pagkuha ng loan. Kung mas malaki ang tubo ng iyong investment kaysa sa interes na babayaran mo sa iyong loan, lalabas na may kinita ka sa tubo ng iyong investment.

Dapat mong maunawaan na sumusugal ka kung gagawin mo ito, lalo na kung ang rate ng balik sa pinili mong investment vehicle ay hindi garantisado. Kailangan ang pag-iingat kung gagawin mo ito.

Ang premise ng pinatatakbo kong financial company ay base sa prinsipyo ng paggamit ng pera ng iba bilang leverage para kumita ng malaki. Binabayaran ko ang aking mga investor at creditors ng 6% bawat taon at ipinahihiram ko ito sa mga organisasyon sa average rate na 8%-13% bawat taon.

Kumikita ang financing company mula 2%-3%, labas na ang mga administrative fee at tax. Small spread ito para sa isang negosyo. Susi dito ang pagkakaroon ng sapat na dami para kahit na small spread, malaki pa rin ang halaga ng kabuuang kita.

Isa pang advantage ng loan ay ang kapasidad nitong ma-access ang pera nang mabilis, lalo na kung magmumula sa impormal na network gaya ng pamilya, kamag-anak, kaibigan, five-six at iba pa. Madalas pa, hindi humihingi ng interes ang mga kapamilya, kamag-anak at kaibigan sa pautang.

Samantalang, humihingi ng mataas na interest rate ang five-six schemes, sa “Bumbay” o “Turko” kapalit ng hindi pangangailangan ng kolateral at madaling access sa loan. Ang mataas na interest rate ang pinaka disadvantage ng ganitong paraan.

Ang kakayahan nito na mabilisang makuha ang pera sa pamamagitan ng pangungutang ang nagtutulak sa vulnerable groups na kumagat sa mga pautang na may mataas na interes sa harap ng mga di inaasahang kagipitan.