Paghahanap ng Tamang Insurance Product

Mayroon ding business benefits sa life insurance. Maaaring magamit ang tubo mula sa isang life insurance claim bilang garantiya sa pagkalugi ng isang business firm bunga ng pagkamatay ng key officer o may-ari nito.

Maaari rin itong magamit bilang kolateral. Maililipat ang cash value ng insurance sa lender. Magagamit din itong pantubos sa mortgage. Hindi lahat nakakaalam na tax exempt ang insurance policy at kung gayon ay nagbibigay ng tax advantage.

Kailangan mong suriin ang pinansiyal na stabilidad ng mga insurance company na nagbebenta ng mga insurance product. Bawat taon, nagbibigay ang Insurance Commission ng summary at ranking ng mga insurance company na may pinakamalaking assets, premium revenue, capital at ibpa.

Maaari mo ring tingnan ang taunang ulat ng Insurance Commission para makita ang pangkalahatang kalagayan ng insurance industry. Kapag nagma-manage ng risk, walang tatalo sa pagpapalawak ng kaalaman.

Makagagawa ka ng mainam na desisyon batay sa mga impormasyong nakalap mo at matitiyak mo rin kung ang insurance company na napili mo ay financially stable at reputable.

Mahalaga rin ang pagpili ng insurance agent kapag pumipili ng insurance product. Kailangan, ang piliin mo ay ang mga insurance agent na bihasa sa personal finance management.

Higit na mabuti kung mabeberipika mo kung nagpapraktis ba ang insurance agent na ito ng mainam na personal finance management.  Hindi ko preference ang mga insurance agent na bihasa lamang bilang sales person at masyadong commission-driven.

Kapag hindi binabanggit ng sales agent ang disadvantages ng insurance product at laging ang mga benefits ang binibigyang diin, senyales ito na sales person siya. Inilalatag ng mabuting insurance agent ang mga advantages at disadvantages ng insurance product base sa situwasyon mo sa buhay, financial goals at kakayahang bumili ng naturang produkto.

Sa madaling salita, hahanapan ka nila ng insurance product na tutugma sa iyong pangangailangan at hindi insurance product na magbibigay ng pinakamalaking komisyon.