Paano Malalaman kung ano ang Tamang Investment Product na Nababagay sa Plano o Pangarap Ko sa Buhay?

Security, liquidity and returns (SuLtRy)

Security, liquidity and returns o SuLtRy ang parating tandaan kapaga nahaharap sa ganitong desisyon. Mas maigi nang makatulog tayo nang mahimbin dahil sa kaalamang ligtas ang ating mga investment.

Narito ang listahan ng mga investments na maaring pasukin base sa SuLtRy.

Listahan ng investment products kung need ang investment purpose depende sa investment timeframe

Listahan ng investment products kung want ang investment purpose depende sa investment timeframe

Listahan ng investment products kung need ang investment purpose depende rate of returns

Listahan ng investment products kung want ang investment purpose depende rate of returns

Laging tandaan na your investment purpose should match your investment purpose. Kung nalilito sa pipiliing investment product, lagi lang balikan kung bakit ka nagi-invest at doon maari kanng maliwanagan.

Iwasang masilaw sa laki ng kitang kikitain at magpadala sa sales talk ng mga agents. Maging mapanuri, maging alerto.

Ang pagyaman, napag-aaralan!