Paano Magbukas ng PERA Account

Bago ko ibigay ang dalawang accredited PERA administrators, gusto ko lang linawin na hindi ito pag-eendorso. Binibigyan ko lamang po kayo ng impormasyon at option.

Hindi po ako kumikita dito at hindi ako binabayaran ng dalawang PERA administrators para dito.

Kung naiintindihan mo at tinatanggap mo ang mga ito, click “this.”