Mga magandang investment gift ideas para sa sarili ngayong Pasko

4. PERA Account

 Ang Personal Equity and Retirement Account o PERA ay isang financial instrument para sa retirement na isinabatas ayon sa Republic Act 9505 noong 2008. Ang layunin nito ay para maitaguyod at maisulong nito ang capital market at savings mobilization.

Maraming tax benefits ang PERA account at marami ding klase ng investment na maaring pagpilian.

Para sa karagdagang kaalaman sa PERA, basahin ang mga sumusunod: