Mga magandang investment gift ideas para sa sarili ngayong Pasko

2. Unit Investment Trust Fund

Ang Unit Investment Trust Fund (UITF) ay isang open-ended pooled trust fund sa mga commercial banks. Nagi-invest ka kasama ng mga investors sa isang trust fund ng trust professional sa loob ng bangko na siyang humahawak o nagma-manage ng pag-invest sa stocks, bonds o money market.

Kailangang kilatisin nang mabuti kung anong klaseng pondo ang pipiliin sa UITF. Hangga’t maari, umiwa muna sa mga may equity or stock exposures kung hindi mo pa naiitindihan paano gumagana ang stock market.

Piliin lang muna ang mga money market funds at bond funds dahil mas conservative ang mga investment instruments na ito para sa mga nagsisimula pa lamang.

Para sa karagdagang kaalaman sa UITF, basahin ang mga sumusunod:

Para sa mga listahan ng mga UITFs sa Pilipinas, bisitahin ito.