Magkano dapat ang interest sa housing loans para sa mahihirap?

Maaari ding mag-float ng “socialized housing” bond ang Pag-IBIG na maaring bilhin ng ga individuak investors na katulad ng ginagawa sa retail bonds.

Hope for the future

Para sa akin, mas maigi kung magtulong-tulong ang tatlo para matugunan ang socialized housing finance. Matagal nang naghihintay an maraming maralita para magkaroon ng maayos at makataong bahay.

Walang nararapat na maging mahirap.

Kaya dapat ang pabahay ay gawing isang basic service na maaring maabot sa pagtutulungan ng gobyerno, ng MFIs at ng pribadong sector.