Ang halaga ng benefit kada araw ay katumbas ng 90% ng iyong average daily salary credit (ADSC). Upang makuha ang iyong ADSC, kailangan nating ma-compute gamit ang table sa ibaba.

 

 1. Bilangin kung ilan araw kang hindi nakapasok sa trabaho dahil sa sakit at kung anong buwan
 2. Alamin ng semestre kung kailan ka nagkasakit.
  • Ang semestre ay dalawang (2) magkasunod na quarters pagtapos ng quarter ng iyong sakit.
  • Ang quarter naman ay tatlong magkakasunod na buwan na nagtatapos sa March, June, September o December
 3. Pagkatapos, bilangan ang isang taon bago ang simula ng semestre kung kailan nagkasakit at alamin ang anim (6) na pinakamataas na MSC o Monthly Salary Credit sa taon na ‘yun. Makikita ito sa nakalagay na table sa itaas.
  • Ang MSC ay ang base compensation ng iyong basic salary sa isang buwan.
 4. I-add ang anim na pinakamataas na MSC at i-divide ito ng 180 days upang makuha ang ADSC.
 5. I-multiply naman ang ADSC by 90% para makuha ang iyong benepisyo na cash allowance.
 6. Ang cash allowance mo ay i-multiply sa kung ilan araw kang nawala sa trabaho.

Halimbawa:

Si Jema ay nanatili sa bahay ng anim (6) na araw dahil sa matinding lagnat. Naubos na nito ang kaniyang company sick leaves with pay at maayos naman ang kaniyang mga kontribusyon sa SSS kaya puwede siyang mag-avail ng kaniyang sickness benefit.

Magkano ang kaniyang makukuhang sickness benefit sa SSS?

 • Sa buwan ng June 2017 nagkasakit si Jema ng anim na araw.
 • Ang semestre ay mula April 2017 hanggang September 2017.
 • Ang 12 months bago ang simula ng semestre ay mula April 2016 hanggang March 2017. Para kay Jema ang pinakamataas na MSC niya ay PHP 16,000.
 • (16,000 x 6) = 96,000 / 180 = 533.33
 • 33 x 90% = 480
 • 480 x 6 = 2,880.

Si Jema ay maaaring makakuha ng PHP 2, 880 na benefit mula sa SSS.

Paano makukuha ang sickness benefits?

Kinakailangang masabihan ang employer tungkol sa sakit sa loob ng limang (5) araw sa simula ng sakit ng empleyado at ang employer ang magsasabi sa SSS nito sa loob din ng limang araw pagtapos nalaman ang tungkol sa sakit ng empleyado.

Ang employer ay tutulong sa pag-file ng mga kailangan na document para sa sickness benefit.

Para sa mga OFWs, maaari pa rin silang makakuha ng sickness benefit. Bibigyan sila ng grace period ng 30 days upang masabihan ang SSS tungkol sa kanilang sakit.

Makukuha ni Jema ang kaniyang cash allowance mula sa employer sa araw ng kaniyang payday. Kaya, kailangang maging miyembro ang employer.

Ang SSS na mismo ang magbibigay ng reimbursements sa employer sa pamamagitan ng bank transfer na naka-register sa “Sickness and Maternity Benefits Payment thru-the-Bank Program” (SMB-PTB).