Magandang investment ba ang lupa?

Hindi kasi natin alam kung kailan tayo tatamaan ng emergency. Kapag tayo tinamaan at wala tayong mabunot na cold cash, mapipilitan tayong ibenta ang lupa sa mababang presyo.

Babaratin tayo dahil “rush” ang sale. Ang tawag dito ay distress selling.

     3. Nasa hazard zone ba ang lupa?

In general, secured naman ang investment sa lupa dahil mahirap itong mawala. Maliban na lang kung ito ay malapit sa fault line, malapit sa dagat o kaya ay landslide prone.

Kaya kailangang siguraduhing i-check ang lokasyon ng bibilhing lupa.