Gaano kalaking insurance ang kailangan mo?

Sakali’t may utang ka, makapagbibigay din ng sapat na pansalo ang halagang ito para maiwasang maghabol sa mga ari-arian mo ang iyong mga pinagkakautangan. Kung hindi pa bayad ang bahay mo at kakayanin mo, bumili ka rin ng mortage redemption insurance.

Tinatayang 20-25% ng household expenses ang napupunta sa mortgage expenses. Sa pamamagitan ng mortgage redemption insurance, magiging pag-aari ng mga beneficiary ang bahay, mababawas kung gayon ang mortgage o renta.

Maaari mong bawasan ang insurance coverage mo kung may asawa kang kumikita matapos ang iyong kamatayan. Dahil ito sa nakalilikha pa ng income ang iyong asawa at ang insurance claim ay pantulong lamang sa kanyang kita.

Maaari mo ring bawasan ang iyong insurance coverage kung matatanda na ang mga dependent mo o malapit nang mag-edad 21. Lagi mong tatandaang gamitin ang insurance pamproteksyon at ihiwalay ang insurance mula sa investment. Malaki ang makukuha mong pakinabang kapag ginawa mo ito.