Commitment savings

Maaari ring maging kondisyon ng withdrawal ang emergency cases gaya ng mga aksidente, medical emergencies, at iba pang life-and-death scenarios. Maliban dito, hindi ka maaaring mag-withdraw mula sa iyong account.

Kailangan mo ring sabihin ang halaga ng regular mong ihuhulog sa banko at magpakita ng pruweba ng bawat pagdeposito sa iyong account. Siguraduhin mong nasa pangalan mo lamang ang iyong account at hindi naman kailangang magbukas ka pa ng joint account kasama ang naturang kaibigan.

Gawing inspirasyon ang financial goal

Sa tuwing mahaharap ka sa mga pagsubok, hirap at temptasyong huwag mag-ipon, i-visualize mo ang iyong sariling nasa kalagayan na ng iyong financial goal. Madalas itong epektibo sa pagpapakalma at pagpapatuloy nang nasimulan.

Hindi ko labis mabigyang diin ang nabanggit ko kanina na dapat napakalinaw at specific ng iyong savings goal, para makita mo nang malinaw ang sariling kumikilos sa katuparan nito.  Pinakamainam na paraan ito nang pagbibigay buhay sa kalooban, at pagbuo ng inspirasyon at motibasyon.