8 “must haves” financially by the time you reach 40 years old

7. House

Ang bahay ay isa sa mga priority financial goals natin. Nagbibigay kasi ito ng sense of security para sa pagtanda natin ay hindi na natin pino-problema ang tirahan.

Hindi dapat lalagpas sa three years worth of income ang halaga ng bahay. Kung may katuwang na income earner, pagsamahin ang income at kunin ang three years worth.

Mas maganda kung sa edad na ito ay hindi ka na nagre-renta. Ang magandang edad sa pagkuha ng home loan ay mid-30s para pagdating ng mid-50s tapos na itong bayaran at bawas na sa aalalahanin.

8. Bucket list fund

Lastly, siyempre, kailangan din natin mag-enjoy. Sa aking 5-15-20-60 budgeting rule, ang 15% of monthly income ay allotted for savings. Kapag nabuno na ang emergency savings, maari nang gamitin ang savings na ito para matupad ang iyong bucket list – o mga bagay na pinapangarap mong gawin.

Magandang magkaroon ng bucket list fund dahil maganda itong motivation para mag-save at kumita nang extra from investments.

Plan ahead

Kung binabasa mo ito at wala ka pang kuwarenta, huwag nang antayin mag-40 upang maabot ang mga ito. Hangga’t maaga ay paghandaan ang mga ito.

Sa kabilang banda naman, kung 40 years old or older ka na at kulang ka pa sa walong “must haves,” huwag nang magsayang ng panahon. I-take advantage na meron ka pang panahon at lakas para maabot ang mga ito.

Huwag susuko.

Kung nais niyo ng financial advice, maari kayong mag-message sa akin and I’ll personally respond to you. Visit my Facebook page and click “Send Message.”