Gaano kalaki ang kaya mong utangin at bayaran

Ang pag-utang upang bilhin ang mga bagay na dati mong binibili nang cash ang isa sa mga banta na nalulubog ka na sa pagkakautang. Maaari itong magsimula sa pag-swipe ng iyong credit card o “humiram” ng maliliit na halaga sa mga kaibigan hanggang sa mahirapan ka nang makabayad.

Kapag lumala ito, mauuwi ka sa palagiang paghahanap ng mauutangan upang mabayaran ang mga pinagkakautangan. Nariyan din na hihiling ka ng palugit upang palawigin ang pagbabayad at maglulubid ng mga dahilan upang maipagkaloob sa iyo ang hiling na palugit.

Lubog ka sa utang kapag hindi mo na mabayaran ang mga pangunahing gastusing inutang. Kaya bago ka mauwi sa ganitong sitwasyon, limitahan ang pag-utang.

Tandaan ang 6Ks of credit sa pagpaplano ng negosyo – karakter, kredit, kapasidad, kolateral, kapital, at kumpiyansa. Kailangang mong ma-establisa ang iyong tunguhin sa bawat lawak upang maging kwalipikado sa pag-utang nang walang anumang aberya.

Ang iyong rekord sa pag-utang o credit history ang mainam na sukatan ng iyong karakter sa pag-utang. Kaya’t maging maagap sa pagbayad ng iyong mga bayarin tulad ng utilities at subscription.

Patunay ang lahat ng ito ng iyong karakter na karapat-dapat ka, may dangal at makatutupad sa responsibilidad. Bumuo ng mainam na sistema ng pagpa-file upang sinupin ang iyong mga rekord ng transaksyon tulad ng mga resibo, billing statements, credit card statements, at statements of accounts on savings.

Mapakikinabangan ito ng iyong creditor sa oras na kailanganin ito bilang bahagi ng mga kahingian sa aplikasyon. Magsasagawa ng mabusising pagsusuri ng iyong cash flow ang mga creditor lalo na iyong mga nasa pormal na institusyong pinansyal upang alamin ang kakayahan mong magbayad.

Gamitin ang sumusunod na formula ng cash flow upang tantyahin kung magkano ang maaari mong utangin. Kapag sasagutan ang formula, tukuyin ng isang uniform frequency ng cash flow. Isang mainam na paraan ng pagsasagawa nito ang pagpili ng buwanang cash flow frequency.

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: