Magandang balita mga kababayan! 

Bumuo ako ng isang online course entitled Wealth Building 101 – OFW.

Paano ito makakatulong sa iyo?

Ang main focus ng “Wealth Building 101 – OFW” ay para malaman kung ano ang iyong kalagayang sa pera. Matutulungan kang mahanap kung nasaan ka sa iyong buhay at ilatag ang iyong dapat gawin upang makamit ang iyong mga inaasam sa buhay.

May diagnostic tests ang kursong ito na magsasabi kung anong financial life stage ka na. Ipinapakilala ang framework ng financial life stages na nagbibigay diin sa kahalagahan ng paggawa ng passive income galing sa active income.

Magbibigay din ng mga tips at strategies sa bawat financial life stage pati na rin ang mga iba’t ibang estratehiya at ang mga dapat iwasan sa bawat yugto nito. Matututo ang mga estudyanteng i-maximize ang kanilang kinikita at matutong maging wais sa pera at mahanap ang sapat na buhay.

Paano maging estudyante sa Wealth Building 101 – OFW?

  1. Pumunta sa www.courses.vincerapisura.com
  2. Mag-sign up gamit ang email or Facebook.
  3. Piliin ang kursong Wealth Building 101 – OFW
  4. Gumamit ng discount code, kung meron.
  5. Bayaran ang kurso.

Ibang mga impormasyon

Ang kursong ito ay online, kaya maaari mo itong magawa anumang oras at your convenience sa loob ng isang buwan.

Pag natapos ang kurso makakakuha ka ng Certificate of Completion mula sa Ateneo de Manila University.

Laging tandaan, ang pagyaman, napag-aaralan.