was successfully added to your cart.

Cart

#UsapangPera 124: Opportunity to find work in Spain

Para sa ating mga kababayan na nasa Europe at naghahanap ng trabaho tulad ng domestic work, makakatulong sa inyo ang Barrio Filipino Agencia Servicio Doméstico. Ito ay isang job placement agency sa Madrid para sa at mula sa mga domestic workers na nabuo ng mga founders mula sa kanilang business plan nang sila ay sumali sa Ateneo OF-LIFE program. 🙂

Maaari ninyo silang macontact sa kanilang website: www.agenciabarriofilipino.com Nais niyo rin bang makabuo ng isang makabuluhang negosyo tulad ng Barrio Filipino Agencia Servicio Doméstico? Pwede ninyo itong simulan sa pagsali sa Ateneo OF-LIFE. ^_^

Know more about Ateneo OF-LIFE at http://bit.ly/ateneo-lse-about

Sign up at http://bit.ly/ateneo-lse-application-…

#UsapangPera #UsapangOFW #negosyo

#UsapangPera: Mga Tips sa Pagyaman with Sir Vince tackles money issues such as savings, loans, budgeting, and investing among others. The show reaches out to people who would like to understand more about managing their personal finances. Celebrity guests include Venus Raj (Season 1); Nicole Cordovez and Sinon Loresca (Season 2); Atom Araullo (Season 3) and Porky (Season 4).

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: