2. Set financial goals and priorities

Ang pangalwang hakbang sa paggawa ng personal financial plan ay ang pagtukoy ng mga financial goals at pagsasayos ng mga ito ayon sa kanilang kahalagahan o prioridad.

Ang problems sa karamihan ay masyado tayong maraming financial goals kaya nawawalan tayo ng focus. Maigi kung ang gagawing financial plan ay may dalawa hanggang tatlong financial goals lamang.

“Ano ang magpapaligaya sa iyo?”

Ito ang tanong na dapat mong sagutin kung ikaw ay gumagawa ng financial goals. Dahil iba-iba tayo ng kaligayahan, iba-iba ang lalabas na financial goals.

Sa aking pananaliksik ito ang tatlong karaniwang financial goals: (1) matiwasay na retirement; (2) magkaroon ng bahay; (3) mapagtapos ang mga anak.

Huwag kakalimutang lagyan ng purpose ang iyong financial goals upang magsilbi itong insipirasyon.