Gusto mo bang magkaroon ng additional income habang tinutulungan mo ako sa pagpapalaganap ng aking advocacy na maging financially literate ang atin mga kababayan?

Be my AFFILIATE.

Bilang affiliate, makakakuha ka ng unique affiliate code na magagamit mo at ng iyong mga kamag-anak o kaibigan para maka-discount ng 40% sa aking mga online course.

Kapag may gumamit ng iyong unique affiliate code, makakakuha ka pa ng commission equivalent to 10% ng binayad sa online course.

Ipapadala namin sa iyo ang iyong commission kapag umabot na ito ng PhP1,000.00.

Sa unang linggo ng bawat buwan ay padadalahan namin ng e-mail ang mga affiliates na naka-abot ng commission na PhP1,000.00 noong nakaraang buwan.

Gusto mo bang maging affiliate ko? Gawin ang sumusunod na steps:

  1. Mag-email sa info@vincerapisura.com
  2. Subject: Sir Vince Affiliate Program – [Insert Last Name, First Name]
  3. Ilagay ang sumusunod na impormasyon: (a) Last Name, First name; (b) E-mail Address

Pagka-send nito, hintayin lamang ang aking e-mail na nagtataglay ng iyong unique affiliate code.

Maraming salamat!

Laging tandaan, ang pagyaman, napag-aaralan.