was successfully added to your cart.

Cart

Secure Your Future: Bakit Mahalaga ang Passive Income?

Base sa ating financial life stage, nasaan na ba kayo? Ilan porsyento ang inyong passive income bilang bahagi ng inyong mga gastusin? Ang layunin natin dito ay magkaroon ng passive income na higit sa 100% ng ating mga gastusin.

 

Kung sinunod ninyo ang money in – money out na online worksheet natin, ilalabas nito ang inaasahang edad ng inyong pagreretiro batay sa kasalukuyan ninyong mga gastos at passive income. Dapat, sa edad ng ating pagreretiro, 100% ng ating mga gastusin ay sakop na ng passive income. So, kahit di ka umabot sa mandatory government retirement age na 65, you are considered as retireable already.

 

Sa mga gumamit ng money in – money out tool, ang lumalabas na average retirement age ay 75 taong gulang. Ito ang naging resulta mula noong sinimulan namin ito noong 2018 hanggang ngayon, 2023. Hindi ito 60 o 65, dahil 45% ay walang passive income, samantalang 35% ay mayroong ₱10,000 na passive income kada buwan.

 

Mayroon din tayong SALN, o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, na listahan ng ating mga ari-arian, utang, at sariling kapital. Ito ang nagpapakita ng kung ano ang ating pag-aari at kung ano ang ating utang. Kung susubukan ninyo itong gawin, magbibigay ito ng kamalayan sa inyong sitwasyong pinansyal, na makakatulong sa inyong budgeting at pagpaplano. Kung hindi pa ninyo ito nagagawa, ito ang link diyan.

Pagdating sa ating financial health check, kung nagawa n’yo na ito, ibig sabihin nito ay kung nakakuha kayo ng 27 hanggang 30 puntos, kayo ay nasa estado ng financial sustainability, financially secure kung 21 hanggang 26 puntos, at financial start-up kung mas mababa sa 21 puntos.

 

Simula noong 2018, 61% ng mga nag-take ng financial health check ay nasa start-up stage, 36% ang financially secure, at 3% lang ang financially sustainable, na karaniwang handa na para sa pagreretiro. Tatlong porsyento lang sa mga nag-self-assess ang may kakayahang magretiro.

 

Ang pagyaman napag-aaralan at napagtutulungan!

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: