was successfully added to your cart.

Cart

Sagot ng SEDPI sa Kahirapan: Pagtataguyod ng Sustainable at Solidarity Economy

Mga KaSosyo at KaNegosyo, ipapakilala ko sa inyo ang SEDPI, isang samahan na tutok sa paglaban sa kahirapan na base sa Pilipinas. Simula nang maitatag noong 2004, umabot na sa walong organisasyon ang SEDPI, na may tatlong pangunahing programa: SEDPI KaSosyo, SEDPI KaNegosyo, at Usapang Pera. Nagbibigay-daan ang mga programang ito sa mga social investments, nanofinancing, at financial education.

 

SEDPI Programs

 

Ang SEDPI KaSosyo ay para sa mga social investors na may puso para sa tao at kalikasan kaysa sa kita. Ang mga investors na ito ang sumusuporta sa mga nanoenterprises, social enterprises, at mga organisasyon para sa pag-unlad, gamit ang isang scheme na tinatawag na Joint Venture Savings (JVS).

 

Samantala, ang SEDPI KaNegosyo naman ay nagbibigay ng sustainable finance para sa development ng mga nanoenterprise. Kasama dito ang pagbibigay ng puhunan para sa kabuhayan, pagpromote ng culture ng pag-iipon, pagbibigay ng social safety nets, at pati na rin ang paglikha ng abot-kayang housing communities.

 

Ang Usapang Pera ay ang ating financial education program na nagbibigay ng komprehensibong serbisyo para sa financial empowerment. Kasama rito ang online trainings, live events, at mga publication. Ang programang ito ay gumagamit ng mga real-life examples at practical applications para iimprove ang personal financial habits at magdulot ng positive social change.

 

Sa paglipas ng mga taon, ang SEDPI ay nakatanggap ng iba’t ibang parangal at recognition sa kanilang gawa. Patuloy silang nakatuon sa kanilang pangarap na magbigay-kapangyarihan sa mga Pilipino sa buong mundo na suportahan ang sustainable na mga nanoenterprise.

 

Social at Solidarity Economy: Ang approach ng SEDPI

 

Ang Social and Solidarity Economy (SSE) ay sumasakop sa isang hanay ng mga organisasyon at enterprise na nagpaprioritize sa mga social objectives at pinapanatili ang mga principle ng solidarity, mutual aid, at social justice. Dito sa Pilipinas, isa sa mga organisasyong kumakatawan sa mga values na ito ay ang SEDPI Group of Social Enterprises (SEDPI). Ang kanilang model ay nagbibigay ng roadmap para sa pag-implement ng mga principle ng Social and Solidarity Economy sa praktikal na paraan.

 

SEDPI KaNegosyo: Pagpapalakas sa mga Nanoenterprises

 

Sumusunod sa anim na foundational principles ang SEDPI KaNegosyo na nagpapakita ng commitment sa mga values at practices ng Social and Solidarity Economy.

 

Financial Education: Itinuturo ng SEDPI ang pag-iipon, universal insurance coverage, mga oportunidad sa pag-iinvest, at ang pag-alis sa mga oppresive loan products. Kapag may alam tayo sa finance, empowered tayo to make informed decisions.

 

Capital Infusion, Hindi Loans: Imbes na pautang, bumubuo ang SEDPI ng joint ventures kasama ang mga nanoenterprises. Ito’y paraan upang maiwasan ang perpetual interest at penalty charges na madalas na nakakasakit sa bulsa.

 

Profit at Risk Sharing: May mekanismo na ginagamit ang SEDPI na nagpapabor sa labor at participation. Pantay-pantay ang pagsuporta sa risk, nagbibigay-daan ito sa collaborative problem-solving.

 

Loss Follows Capital: Siguradong hindi kayo maiiwanan ng SEDPI. Kapag nagkaroon ng pagkalugi, katulad ng bankruptcy, proportional ito sa capital contribution. Hindi gaya ng traditional loan na uubusin ang lahat ng ari-arian mo.

 

Non-Profit na Damayan: Ang SEDPI ay nagbibigay ng non-profit damayan na naglalagay ng solidarity at protection higit sa income generation. Ang model na ito ay nagpapalakas sa collective resilience at nagpapakita ng ethos ng SSE.

 

Partnership at Cooperation: Layunin ng SEDPI na magtatag ng partnerships kasama ang mga government agencies at mga organisasyong may parehong adhikain. Sa ngayon ay may existing partnerships na ito sa Pag-IBIG, PhilHealth at SSS. Ang collaboration na ito ay naglalayong dalhin ang basic services na mas malapit sa low-income groups at magpatuloy sa misyon ng SSE na lutasin ang kahirapan.

 

SEDPI KaTambayayong: Proteksyon para sa mga nanoenterprises

Tinutugunan ng SEDPI KaTambayayong (KT) ang mga pangangailangan at hamon na kinakaharap ng mga nanoenterprises, binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng sapat, accessible, abot-kaya, at efficient na social safety nets. Ang approach na ito ay sumasalamin sa malalim na commitment sa social protection, isang mahalagang elemento ng SSE framework.

 

Vulnerable ang mga maliliit na negosyo sa natural disasters at climate change. Kaya nagbibigay Ang SEDPI KT ng malasakit at suporta para makatulong sa mga oras ng pangangailangan. Talbog ang matagal at kumplikadong proseso ng traditional for-profit insurance companies sa halos same-day na pagbibigay ng benefits ng SEDPI.

 

Ang SEDPI KT ay nagbibigay ng affordable na social safety nets para sa mga nanoenterprises. Sa ganitong paraan, mas marami ang maaaring mag-avail ng programa at makinabang sa mga benepisyo nito. Nagtutulungan ang SEDPI KT at ang gobyerno para sa social insurance programs. Sa pamamagitan nito, mas malawak na range ng assistance ang maabot ng mga nanoenterprises.

 

Fostering a new economic paradigm

 

At yan mga KaSosyo at KaNegosyo ang ginagawa ng SEDPI para isulong ang Social and Solidarity Economy. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mutual aid, shared prosperity, at social justice, nagiging mas equitable at resilient ang ekonomiya. Isang inspirasyon ang SEDPI para sa mga organisasyon na gustong magpatupad ng SSE principles sa kanilang operations.

 

Ako si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing, ang pagyaman, napag-aaralan at napagtutulungan!

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: