was successfully added to your cart.

Cart

Protektahan ang Pera: SAFE Strategy Laban sa Bank Fraud!

Hello, mga KaSosyo at KaNegosyo! Ako si Vince Rapisura, ang inyong financial guro, handang gabayan kayo sa safe banking sa digital world. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano protektahan ang perang pinaghirapan natin mula sa bank fraud. May dala akong S.A.F.E. strategy para sa inyo – Security, Awareness and Financial Education.

 

SECURITY

Dito sa Pilipinas, kung saan madali tayong magtiwala, mahalaga talaga na maging vigilant. Alamin natin kung paano protektahan ang ating pera at panatilihing malinis ang ating tech hygiene para hindi mabiktima ng mga cyber scammers.

 

Secure personal information

Isipin niyo, ang personal info niyo parang sikretong adobo recipe ng pamilya. Hindi basta-basta isheshare di ba? Ganun din online. Keep a low profile sa social media, ‘wag gawing public ang profile. Gamitin ang strong, unique passwords at gumamit ng password manager. Ang Multi-Factor Authentication, dagdag proteksyon ‘yan.

 

Tech hygiene

Always use secure networks and anti-virus protection. Kung gagawa online bank transactions, ‘wag sa public Wi-Fi, parang nagdidiscuss ka ng bank details mo sa jeep niyan – lahat nakikinig. Anti-virus software for regular scans, iwas sa questionable app downloads. Keep your devices clean.

 

Avoid phishing scams

Mga cyber scammers, tuso, gumagamit ng URLs na kamukha ng sa bangko niyo. Simple lang ang trick: Type, don’t click. Parang pag-double check ng perang natanggap mo – siguraduhing hindi peke. Importante rin na updated ang browsers niyo.

 

AWARENESS

Maging skeptical online, tulad ng pagduda sa ‘too good to be true’ investment. Kung may email o message na mukhang fishy, malaki ang tsansang fishy ‘yan.

 

Be skeptical and verify

Always double-check suspicious messages. Kung may email o text na hindi unexpected, better to verify directly with the source. Iwasan ang social engineering tactics, kung saan nilalaro ng fraudsters ang emotions para makakuha ng sensitive info. Question everything na may duda ko o medyo may kakaiba.

 

Education and awareness

Knowledge is power, lalo na sa paglaban sa bank fraud. Stay informed about latest fraud schemes. Regularly engage sa credible financial news sources, attend webinars, join community discussions about banking security.

 

Emotional resilience

Ang emotional resilience, effective shield laban sa psychological warfare ng scammers. They often use tactics na magdudulot ng fear, urgency, or other strong emotions. Manage your emotional responses effectively. Huminga muna at mag-isip ng malinaw bago mag-decide.

 

FINANCIAL EDUCATION

Parang pag-manage ng ‘sari-sari’ store. Hindi mo iiwanan na bukas ang store with all the money sa cash register, di ba?

 

Diversify financial holdings

Wise na hindi lahat ng savings mo nasa isang account lang. Explore other financial instruments tulad ng time deposits, Pag-IBIG MP2, Retail Treasury Bonds, Retail Dollar Bonds, WISP+ at iba pa. These offer better security against fraud and attractive returns. By spreading funds, you create a financial safety net.

 

Control and limit access

Control over financial accounts is crucial. Lower transaction limits in your banking apps. Parang setting a speed limit sa financial transactions. Familiarize yourself with the features of your banking app. Many banks provide various security settings na puwede mong i-customize.

 

Monitor and respond

Vigilantly monitor and promptly respond to account activities. Regularly check your accounts to catch unauthorized transactions. Enable bank notifications for transactions as an immediate alert system.

 

Keep your money SAFE

Implementing this SAFE strategy, hindi lang ‘to about protecting your finances; it’s about nurturing a culture of security and wisdom sa pag-handle ng pera, which is part of our journey towards financial freedom. Together, we can ensure na ang ating path to prosperity hindi lang profitable, kundi protected din.

 

Ako si Sir Vince ang inyong financial guro, nagsasabing, ang pagyaman, napag-aaralan at napagtutulungan.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: