was successfully added to your cart.

Cart

PERA Progress Mastery

By December 28, 2017 Financial behavior

Usapang Pera Season 2 Microepisode 12

“Ang PERA Progress Mastery ay ang batayan para sa maayos na personal finance practice.”

“Nagsisimula ito sa Self Mastery and then Situation Mastery at ang huli ay ang Pera Mastery.”

“Ang Self Mastery ay ang pagtanggap sa sarili upang magsilbi itong gabay sa ating life decisions at maayos na money management.”

“Ang Situation Mastery naman ay tumutukoy sa kung gaano ka ka-handa tuwing may emergency o mga bagay na hindi inaasahan.”

“Ang PERA Mastery ay ang pagkakaroon ng iba’t-ibang klase ng source of income. Ito ay ang employment, entrepreneurship o negosyo, at investments.”

“Sa kawanggawa, magbigay ng non-financial services or acts of kindness kapag hindi pa tayo financially stable. Kapag financially stable na tayo, then, we can give as much as we can. Sky is the limit!”

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: