Upang makapag-register sa online courses sa (L)Earning Wealth, pumunta sa https://courses.vincerapisura.com.

Dadalhin kayo nito sa website ng (L)Earning Wealth Online Course. Mag-scroll sa baba ng page at makikita ninyo ang mga courses na available.

Piliin ang course na Wealth Building 101 for Filipinos.

Pagka-click ng course, dadalhin kayo sa landing page ng course na inyong napili. Dito nakasaad ang brief overview ng course na inyong napili. I-click ang “Take This Course” na button.

Dadalhin ulit kayo nito sa panibagong page. I-click ang “Add to cart” button.

Madadagdag ang course na inyong napili sa inyong cart. Ang susunod na page ay nagpapakita ng laman ng inyong cart.

I-type sa box para sa coupon code ang: sirvinceptv

Tapos i-click ang “Apply coupon” na button.

Matapos i-click ang “Apply coupon” button, dapat lumabas ang “Coupon code applied successfully”. Makikita rin sa kanang bahagi ng page na mababawas na ang discount sa total na kailangang bayaran.

Dapat $0.00 ang total.

Tapos, i-click ang “Proceed to checkout” na button.

Matapos nito ay mapupunta kayo sa Checkout Page. Kung kayo ay may dating account, maaari na kayong mag-log-in muna sa page na ito. O kaya, kung nakalimutan ninyong ilagay ang inyong coupon code, maaari ring ilagay ito sa page na ito.

I-type ang inyong mga detalye sa mga box sa page na ito. Siguraduhin na lahat ng tanong na may red na asterisk ay inyong masagutan.

Ang pinakamahalagang impormasyon na inyong kailangan ilagay at tandaan ay ang gagamitin ninyong e-mail address ang at password na gagawin ninyo sa inyong account. Siguraduhin sundin ang requirement sa password.

Matapos makumpleto ang pag-fill-out ng inyong mga details, i-click ang “Place order” button.

Dadalhin kayo sa page na nagsasabing “Waiting for Admin Approval”.

Hintayin lang ang aming email confirmation.

Matapos maging successful ang inyong registration, makaka-receive kayo ng mga confirmation e-mails.

Successful registration to (L)Earning Wealth
Confirmation that order was received
Confirmation that order is complete

Matapos matanggap ang email na nagsasabing “Your rder is complete” maaari na kayong magsimula sa inyong (L)Earning Wealth Online Course.

Bumalik sa https://courses.vincerapisura.com. Maglog-in ang username and password na pinang-enroll.

Muli, nais namin kayong i-welcome sa (L)Earning Wealth Online Course with Sir Vince. Lagi nating tatandaan na ang pagyaman ay napag-aaralan.