was successfully added to your cart.

Cart

Ok ba gamitin ang credit card for emergencies?

Ok ba gamitin ang credit card for emergencies?

Ang sagot diyan ay oo, KUNG kaya mo itong bayaran in full sa on or before the due date ng credit card statement. This means that you have enough emergency savings para bayaran ito nang buo.

Here’s what you can do. Pay your credit card using your emergency savings kung hindi pa dumarating ang claim from the insurance company.

Yes, insurance ang tamang financial product na panlaban sa mga emergencies. Kapag dumating na ang claim, use this to replenish your emergency savings.

BIG NO na gagamitin ang credit card for emergencies, kung hindi mo ito kayang bayaran nang buo. Mahal kasi ang interest rate ng credit card dahil ito ay maituturing na “clean” loan o non-collateralized.

Ang emergency ay non-earning event. Kaya kapag ginamit ang utang bilang tugon dito, tiyak ang kahirapan.

As your financial guro, I advice you to avoid treating your credit card as emergency savings. Credit card is not a good source of utang. Ang primary gamit nito ay security and ease of payment, hindi utang.

Remember, you are ready to have a credit card IF AND ONLY IF you can pay this in full, on time, every time.

 

Ako si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman, napag-aaralan at napagtutulungan.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: