Mga paraan upang ikaw ay kumita kahit hindi nagta-trabaho

  May dalawang klase ng income – active income at passive income. Ang active income ay income na kinkita kapag nagta-trabaho, kinakailangang magpawis at magbanat ng buto. Ang passive income … Continue reading Mga paraan upang ikaw ay kumita kahit hindi nagta-trabaho