Handa ka na bang mag-“For Good?” 6 na bagay na dapat ihanda ng mga OFWs

Handa ka na ba talagang mag-“for good?”

Kung ang sinagot mo sa anim na tanong ko ay oo, handang-handa ka nang umuwi sa Pilipinas. Kaya mong harapin ang mga financial implications ng iyong pagbabalik.

Maari ka nang bumili ng ticket pabalik ng Pilipinas bukas nang makapiling mo na ang iyong mga minamahal sa buhay.

Kung may mga nasagot kang hindi sa aking mga katanungan, ngayon ay alam mo na kung ano ang dapat mong gawin at pagtuunan ng pansin. Mag-focus upang ang mga ito ay malutas at mabigyan ng solusyon.

Huwag mawawalan ng pag-asa. Sa iyong pagsisikap at pakikipagtulungan sa iyong mga minamahal sa buhay, mararating mo rin ito.