was successfully added to your cart.

Cart

Magandang araw, mga KaSosyo at KaNegosyo!

 

Kasama ko kamakailan sina Lianne at Florence, kasama ang ating mga masisipag na Member Relations Officers – Awie, Ehm, at Joanna. Sa pagkakataong ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga simpleng hakbang sa pagbayad at pag-inform ng inyong deposito sa SEDPI Coop, na tiyak na makakatulong sa inyo.

 

Step 1: Pagbayad sa SEDPI Coop

Marami tayong available na payment channels, mga KaSosyo! Nandiyan ang GCash, BDO Online, BPI Online, LBP Link.Biz, Maya, at ECPay. Magtungo lamang sa bills payment section at hanapin ang ‘SEDPI Development Finance Inc.’ Simple lang, ‘di ba? Maraming options para sa ating convenience.

 

Step 2: Paano I-inform ang Inyong Deposito

Pagkatapos ninyong magbayad, mahalaga na ipaalam ninyo ito sa amin. Madali lang ito, mga KaSosyo. Bisitahin lang ang bit.ly/sedpi-kso at ilagay ang detalye ng inyong deposito. Siguraduhing kompleto ang impormasyon tulad ng date, amount, at saan niyo gustong ilagay ang deposit – wallet, membership fee, o sa inyong Joint Venture Savings, halimbawa.

 

Step 3: Pag-Upload ng Resibo at Pag-Confirm ng Transaksyon

Kapag nakapagbayad na, kailangan i-upload ang resibo. Ilagay din ang receipt number o transaction number. Pagkatapos, i-click ang ‘save’ para ma-confirm ang inyong transaksyon. Madali lang ‘di ba? Pero kung nagkamali kayo, walang problema – pwede naman itong i-delete at ulitin ang proseso.

 

Paalala sa Pagbayad at Pag-Inform ng Deposito

Tandaan na ang pagbayad sa SEDPI Coop ay hindi lang basta proseso. Ito ay pagpapakita ng ating commitment sa financial stability at empowerment. Kaya naman, KaSosyo at KaNegosyo, gawin nating priority ang maayos at tamang pag-inform ng ating mga transaksyon.

Sa mga simpleng hakbang na ito, siguradong mas mapapadali ang inyong pagbayad at pag-inform ng deposito sa SEDPI Coop. ‘Wag kalimutang manood ng replay para sa karagdagang impormasyon at kung may tanong, andyan lang ang ating mga member relations officers para tulungan kayo.

Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala, mga KaSosyo at KaNegosyo. Tandaan, sa bawat hakbang ng ating financial journey, sama-sama tayo.

 

Ako si Sir Vince ang inyong financial guro, nagsasabing, ang pagyaman, napag-aaralan at napagtutulungan.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: