was successfully added to your cart.

Cart

China-Taiwan, a black swan event?

Mga KaSosyo at KaNegosyo, usap tayo ngayon tungkol sa isang konsepto na medyo nakakakaba: ang Black Swan Event. Hindi ito tungkol sa mga ibong itim na lumilipad, ha! Bilang inyong financial guro, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang kahulugan nito at gamit ang posibleng epekto ng China-Taiwan War sa world affairs.

 

Ano nga ba ang Black Swan Event?

Ang Black Swan Event ay mga pangyayari na napakabihira at hindi inaasahan. Hindi ito inaasahan mangyari at kadalasan ay labas sa normal na pagkakataon.

 

Mga Halimbawa ng Black Swan Events:

  • Pagsakop sa Ukraine noong 2022
  • Covid-19 Pandemic noong 2020
  • Indian Ocean tsunami noong 2004
  • 9/11 Terrorist Attacks noong 2001
  • Pagbagsak ng Soviet Union noong 1991

 

Epekto ng China-Taiwan War sa World Affairs

Ang China-Taiwan War ay maaaring maging bangungot sa pandaigdigang ekonomiya. Maaaring ito ay maging mas malala pa kaysa sa COVID-19 pandemic dahil magdudulot ito ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Isa sa mga dahilan ay ang kahalagahan ng Taiwan sa global semiconductor trade, na kung saan sila ay isang malaking supplier. Dagdag pa rito, lalong pinalakas ni China President Xi Jinping ang kanyang kapit sa kapangyarihan sa kanyang ikatlong termino, na ginagawa siyang mas makapangyarihan.

 

Kahalagahan ng Taiwan

Bukod sa major player sa global semiconductor trade ang Taiwan at sa dami ng kalakalang dumadaan sa rehiyon ng Asia Pacific, lumalaki ang papel ng Taiwan sa pandaigdigang ekonomiya. Isa pa, ang Taiwan ay malapit sa Pilipinas, at nangangahulugang tayo ay madadamay sakaling pumutok ang digmaan.

 

Ano ang nangyayari ngayon?

Ayon kay Sen. Risa Hontiveros, “Nakakabahala ang tumitinding tensyon sa Taiwan, pero hindi dapat idamay ang Pilipinas sa anumang uri ng digmaan.” Ito ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pag-iingat ng Pilipinas sa pagpapasya ng pagiging neutral at hindi kumampi sa alinmang panig. Katulad ng sinabi ni Francis M, “Gumitna ka at wag kumampi,” na nagpapahiwatig na ang pinakamabuting posisyon ng Pilipinas ay panatilihin ang kapayapaan upang mabawasan ang panganib na maapektuhan ng anumang posibleng kaguluhan sa rehiyon.

 

Mga Benepisyo ng Kapayapaan sa China-Taiwan

Sa pagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng China at Taiwan, mababawasan ang panganib ng isang military conflict. Magdudulot ito ng pagpapalakas sa istabilidad at kaunlaran ng rehiyon, na makakatulong sa pag-unlad ng mga bansa sa Asya. Kapayapaan ay magtataguyod ng dayalogo at kooperasyon sa mga regional at global na usapin, na magbubukas ng oportunidad para sa mas malawak na pakikipagtulungan sa iba’t ibang sektor. Higit sa lahat, ang pagkakaroon ng kapayapaan ay magpapalaganap ng kultura ng paggalang at pag-unawa sa iba’t ibang tao, na mahalaga sa pagkakaroon ng isang harmonya at maunlad na lipunan.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

  1. 10 Commandments of retirement
  2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
  3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: