was successfully added to your cart.

Cart

Ang OWWA

By November 21, 2017 OFW

Usapang Pera Season 2 Microepisode 6

“Ang OWWA ang nangangalaga at nagsusulong sa kapakanan ng ating mga minamahal na Overseas Filipino Workers.”

“Sa halagang twenty-five US dollars kada dalawang taon, maraming makukuhang benepisyo ang mga OFWs sa OWWA.”

“Ito ay ang mga social protection and repatriation benefits, education and livelihood at re-integration programs para makabalik ng matiwasay ang mga OFWs sa Pilipinas.”

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: