1. Be generous

Matutong magbigay ng pasasalamat sa mga biyayang naibigay sa iyo sa taong ito. Mag-practice sa pagiging mapagbigay at namnamin ang magandang feeling na dulot nito.

Naniniwala ako na kapag ang isang tao ay nagbibigay, bumabalik ito ng maraming beses BASTA ginawa ito nang tama.

May responsibilidad tayo sa ating kapwa pero alalahanin nating tulungan muna natin ang ating sarili bago ang iba. Hindi naman lahat ng pagbibigay ay dapat sa pamamagitan ng pera, maari ka ring magbigay ng iyong oras o lakas.

Here are my guidelines on how to help others financially.