Usapang Pera Season 2 Microepisode 11

“Ang maximum budget para sa bakasyon ay hindi dapat lalagpas sa isang buwang sweldo o kita.”

“Para makatipid sa bakasyon, kailangan itong paghandaan at pagplanuhan ng maaga.”

“Pwede ka ring gumawa ng tinatawag na staycation.”

“Sa totoo lang, ang mahalaga sa pagbabakasyon ay magkaroon ng quality time with family and friends at makapagpahinga.”

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: