Understanding time deposits

Ang time deposit o TD ay karaniwan ding tinatawag na certificate of deposit o CD. Ito ay isang klase ng fixed deposit sa bangko. “Fixed” deposit ang tawag dito dahil … Continue reading Understanding time deposits