Understanding mutual funds

Maraming nagtatanong sa akin kung ok daw ba mag-invest sa mutual fund. Maiging intindihin muna natin kung ano ang mutual fund para malaman kung angkop ba ito sa iyo o … Continue reading Understanding mutual funds