SSS benefits para sa mga buntis

By September 17, 2017 Insurance, SSS 12 Comments

Syempre, hindi maiiwan ang ating mga mommies-to-be sa mga benepisyong hatid ng gobyerno.

Hindi madali ang pagbubuntis kaya kinakailangan pagtuunan ng pansin ang kalusugan ng mga kababaihan lalung lalo na ang kaniyang dinadala. Kailangan mabigyan ng sapat na panahon ang ina upang makapag pahinga at mag-alaga ng sanggol.

Sa kasalukuyan, pag kapanganak, may benepisyong 60 days na paid leave ang ina kung siya ay normal delivery. Parehong 60 days din ang paid leave na makukuha kung nakunan (miscarriage) ang ina, nagkaroon ng ectopic pregnancy without operation at haydatidiform mole (H-mole).

Kapag ang panganganak naman ay caesarian section o ectopic pregnancy with operation, ang applicable na paid leave ay 78 days.

Hanggang apat na anak lang ang iko-cover ng SSS sa panganganak. Wala nang makukuhang benepisyo sa ika-limang anak.

Maternity Leave Benefits

Maaaring makakuha ng benepisyo ang nagbubuntis kung siya ay:

  • Nakapagbayad ng tatlong (3) buwang kontribusyon sa loob ng isang taon bago ang semestre ng kaniyang panganganak o pagkalaglag.
  • Nakapagbigay ng letter or notification sa kaniyang employer tungkol sa kaniyang pagbubuntis. Ang employer ang tutulong sa empleyadong makuha ang kaniyang benefits mula sa SSS. Kung malayo sa employer, kailangan pumunta ang miyembro sa SSS mismo.

Para sa detalyadong impormasyon sa SSS maternity benefits, maaring i-download ang SSS Guidebook for maternity benefit dito.

vincerapisura.com


12 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: