Paanong mas maliit ang fund value sa VUL kaysa sa BTID?

Ito ang gagamitin nating paraan para maikumpara natin ang halaga ng ibinayad natin sa VUL sa loob ng pitong taon at sa term insurance naman sa loob ng 30 taon. Ang inflation rate na gagamitin natin ay 5% per annum.

Ang PhP48,000 na ibinabayad natin sa VUL kada taon sa loob ng pitong taon ay may net present value na PhP277,745.92. Samantalang ang ibinayad natin na premium sa term insurance sa loob ng 30 years ay nagkakahalaga lamang ng PhP120,481.87.

Sa ganitong analysis pa lang, makikita na natin na mas malaki ang inilalabas nating pera sa VUL kumpara sa term insurance.

BTID

Ang isang bahagi ay pambili natin ng term insurance. At ang isa pang bahagi ay gagamitin naman nating fund allocation na pang-invest. Ipinapakita sa table sa ibaba ang puwedeng fund allocation na i-invest sa BTID strategy natin.

Ang ibig sabihin po nito, at age 35, magbabayad po tayo ng PhP3,550 na premium para sa term life insurance natin. Sa budget natin na PhP48,000, may matitira pong PhP44,450 na pang-invest.

BTID versus VUL Fund Value

I think mag-aagree kayo sa akin na kung mas malaki ang inilabas mong pera, dapat mas malaki din ang balik sa iyo, tama? Ang kaso sa VUL, hindi ganito ang kuwento.

Ipagpalagay natin na ang rate of return sa fund value ng VUL at BTID natin ay parehong 10%. Realistic naman na pareho kasi ang mga funds kung saan inilalagay ng insurance companies ang investment nito sa VUL ay mga karaniwang investment funds din. Depende na lang ito sa choice at risk appetite ng investor.

Lumalabas na mas malaki ang investment sa BTID. Ang dahilan ay hindi ang rate of return dahil pareho lang naman ang ginamit nating rate – 10% per annum.

Mas malaki ang kinita sa BTID strategy dahil maaga tayong nag-invest nang mas malaki kumpara sa VUL. In investing, time is gold, literally. Tutukan natin, paano ito nangyari.

VUL Fund Value

vincerapisura.com